2

உடல் நன்று. புலன்கள் மிகவும் இனியன. உயிர் சுவையுடையது.
 மனம் தேன். அறிவு தேன். உணர்வு அமுதம்.
 உணர்வே அமுதம்.
 உணர்வு தெய்வம்.
udal nandRu. pulangaL migavum iniyana. uyir suvaiyudaiyadhu.
manam thaen. aRivu thaen. uNarvu amudham.
uNarvae amudham.
uNarvu theyvam.
The body is good. The senses are sweet. The soul has taste. Heart is honey. Knowledge is honey. Feeling is elixir.
 The feeling itself is the elixir.
 The feeling is divine.

3

மனம் தெய்வம், சித்தம் தெய்வம், உயிர் தெய்வம்.
 காடு, மலை, அருவி, ஆறு,
 கடல், நிலம், நீர், காற்று,
 தீ, வான்,
 ஞாயிறு, திங்கள், வானத்துச் சுடர்கள் -- எல்லாம்
 தெய்வங்கள்.
 உலோகங்கள், மரங்கள், செடிகள்,
 விலங்குகள், பறவைகள், ஊர்வன, நீந்துவன,
 மனிதர் -- இவை அமுதங்கள்.
manam theyvam, sitham theyvam, uyir theyvam.
kaadu, malai, aruvi, aaRu,
kadal, nilam, neer, kaatRu,
thee, vaan,
nYaayiRu, thingaL, vaanathu chudarkaL -- ellaam
theyvangaL.
uloagangaL, marangaL, sedigaL,
vilanggugaL, paRavaigaL, oorvana, neendhdhuvana,
manidhar -- ivai amudhangaL.
Heart is divine. Thinking is divine. Soul is divine.
 Forest, Mountain, Falls, River, Sea, Land, Water, Air, Fire, Sky,
 Sun, moon, lights of sky(Stars) -- All are divine.
 Metals, Trees, Plants, Animals, Birds, Reptiles, Swimmers(Amphibians / Those which swim), Human - these are elixir.

[[Bharathi Vasana kavidhai] Vision – Happiness Part 2 & 3]

Comments

comments

like aa? no like aa? tell us please!