[Haridas] Annaiyin karuvil kalaiyaamal piRandhdhaayae …

One of the better motivational songs of recent times from the movie #Haridas, penned by #Annamalai. Wonderfully renditioned by #ShankarMahadevan.

Movie: Haridas
Poet: Annamalai
Singer: Shankar Mahadevan
Music director: Vijay Antony
Song sequence: (1)-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(1)-(1)-(9)-(10)-(11)-(12)-(1)-(1)-(2)

(1) அன்னையின் கருவில் கலையாமல் பிறந்தாயே
அப்போதே மனிதா நீ ஜெயித்தாயே
(2)கஷ்டங்களை தாங்கு வெற்றி உண்டு
மேடு பள்ளம் தானே வாழ்க்கை இங்கு
கனவுகள் காணு தூக்கம் கொன்று நடந்திடும் என்று நம்பி இன்று

annaiyin karuvil kalaiyaamal piRandhdhaayae
appoadhae manidhaa nee Jeyithaayae
kashtangaLai thaanggu vetRi uNdu
maedu paLLam thaanae vaazhkkai inggu
kanavugaL kaaNu thookkam kondRu nadandhdhidum endRu nampi indRu

When you were born from your mother’s womb without getting destroyed,
Oh Human! You were already a winner then!
bear your difficulties (and confront them), success will follow,
this life is a journey comprised of ups and downs,
kill (give up) your sleep and dream (of a bright future) with the conviction that they will be a reality some day,

(3)முயற்சி திருவினை ஆக்கும்
முயற்றின்மை இன்மை புகுத்தி விடும்
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வ அஃதொப்ப தில்

muyaRsi thiruvinai aakkum
muyatRinmai inmai puguthi vidum
idukkaN varunggaal naguga adhanai
aduthoorva akhdhoppa thil

Effort alone brings fortune,
its absence brings nothingness (poverty), (Thirukkural 616)
In troubled times, keep a smile and be patient,
there is nothing like it to drive away the sorrow, (Thirukkural 621)

(4)வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனையது உயர்வு
தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்தக் கூலி தரும்

veLLath thanaiya malarneettam maandhdhardham
uLLath thanaiyadhu uyarvu
theyvathaal aagaadheninum muyaRsi than mey varuthak kooli tharum

The height of the lotus stalk depends on the level of water (from the floods) that it has seen,
similarly the greatness of men is measured by the level of their minds, (Thirukkural 595)
Even if there are things for which even god cannot help, hardwork will pay dividends

(5)விதைக்குள் தூங்கும் ஆல மரம் கண்ணுக்குத் தெரியாது
அது மரமாய் வளரும் காலம் வரும்
மண்ணுக்கும் உறங்காது

vidhaikkuL thoonggum aala maram kaNNukkuth theriyaadhu
adhu maramaay vaLarum kaalam varum
maNNukkum uRanggaadhu

A banyan tree sleeps inside the seed although it is not visible to the eye,
The time when it grows into the tree will come,
it doesn’t sleep under the soil forever,

(6)நீ தேடும் சிகரம் தூரம் இல்லை
நடப்பதை நிறுத்தாதே
வெறும் துளி தான் இங்கே கடலாகும்
நம்பிக்கை தொலைக்காதே

nee thaedum sigaram thooram illai
nadappadhai niRuthaadhae
veRum thuLi thaan inggae kadalaagum
nampikkai tholaikkaadhae

The peak that you are searching for is not far,
hence, do not stop walking,
small droplets are what form the ocean,
Hence, do not loose your confidence

(7)மீண்டும் மீண்டும் பாதம் பட்டால்
பாறை கூட பதை ஆகும்
முன்னால் வைத்த காலை நீயும் பின்னால் எடுக்காதே

meeNdum meeNdum paadham pattaal
paaRai kooda padhai aagum
munnaal vaitha kaalai neeyum pinnaal edukkaadhae

when the feet constantly walk on the rocks,
then the rocks transform into paths (due to the abration),
do not take back the steps that you took forward (keep moving ahead in life),

(8)பூக்கள் பூக்க வேர்கள் தேவை
வெற்றிக்கிங்கே வேண்டும் வேர்வை
உன் கை ரேகை தேய்ந்தா போகும்
உழைப்பதை நிறுத்தாதே

pookkaL pookka vaerkaL thaevai
vetRikkinggae vaeNdum vaervai
un kai raegai thaeyndhdhaa poagum
uzhaippadhai niRuthaadhae

For the flowers to blossom, roots are essential,
similarly for victory/success, sweat (hardwork) is essential,
would the lines in your hand ever wane away?
do not stop the hard work

(9)உன்னால் என்ன முடியும் என்று உனக்கே தெரியாது
உன் சக்தியை நீயும் புரிந்து கொண்டால் சாதிக்க தடை ஏது

unnaal enna mudiyum endRu unakkae theriyaadhu
un sakthiyai neeyum purindhdhu koNdaal saadhikka thadai aedhu

you yourself may be unaware of what you are capable of accomplishing,
if you understand and realize your power/might, then, what are the impediments for achievements?

(10)முயற்சிகள் செய்து தோற்ப்பதெல்லாம்
தோல்விகள் கிடையாது
விழுந்து விடாம் யாரும் இங்கே எழுந்தது கிடையாது

muyaRsigaL seydhu thoaRppadhellaam
thoalvigaL kidaiyaadhu
vizhundhdhu vidaam yaarum inggae ezhundhdhadhu kidaiyaadhu

If you tried and then failed,
it is not considered failure,
No one here has ever risen without having fallen down,

(11)இல்லை என்ற சொல்லை கூட இல்லை என்று தூக்கிப் போடு
நாளை உன்னை மேலே ஏற்றும்
துணிச்சலை இழைக்காதே

illai endRa sollai kooda illai endRu thookkip poadu
naaLai unnai maelae aetRum
thuNichchalai izhaikkaadhae

Consider that word “No” is non existent and throw it away
tomorrow will take you higher
do not loose your boldness

(12)வீழ்ந்தால் கூட பந்தாய் மாறு
வேகம் கொண்டு மேலே ஏறு
முந்திக் கொண்டு முன்னால் ஓடு
முயற்சியை நிறுத்தாதே

veezhndhdhaal kooda pandhdhaay maaRu
vaegam koNdu maelae aeRu
mundhdhik koNdu munnaal oadu
muyaRsiyai niRuthaadhae

even if you fall, transform into a ball,
gain speed and rise higher (with the rebound),
run ahead by beating the crowd,
do not stop your efforts

people found this article helpful. What about you?

Please let us know what you think of our translation