[Unakkum enakkum] Aagaayam ithanai naal

400th post! Thanks for all your suggestions and continued support to our effort! We feel like we are finally beginning to make that small dent in the universe! Hoping for your continued support in the future too!

Movie: Something Something Unakkum Enakkum
Lyricist: Na. Muthukumar
Singer: S. P. Balasubrahmanyam
Music Director: Devi Sri Prasad

ஆகாயம் இத்தனை நாள் மண்மீது வீழாமல்
 தூணாக தாங்குவது காதல் தான்
 ஆண்டாண்டு காலங்கள் பூலோகம் பூப்பூக்க
 அழகான காரணமே காதல் தான்

aagaayam ithanai naaL maNmeedhu veezhaamal
thooNaaga thaangguvadhu kaadhal thaan
aaNdaaNdu kaalangaL pooloagam pooppookka
azhagaana kaaraNamae kaadhal thaan

The pillar that holds the sky from falling
onto earth for so long is love!
The beautiful reason behind the blossoming
of flowers on earth for eons is love!

பஞ்ச பூதங்கள் யாவும் காதலின் அடிமை
 நாட்கள் ஏழும் காதலின் கிழமை
 ஒன்பது கோள்களும் காதலை சுற்றி வரும்

panja poodhangaL yaavum kaadhalin adimai
naatkaL aezhum kaadhalin kizhamai
onpadhu koaLkaLum kaadhalai sutRi varum

The five elements of nature is slave to love!
All seven days of the week belongs to love!
The planets revolve around love!

மரம் ஏற ஏணியைத்தந்தால்
 மலையில் ஏறி கொடியேற்றும்
 குண்டூசி கையில் தந்தால்
 கிணறே தோண்டி விடும்
 வெறும் கல்லை வைரக்கல்லாய்
 காதல் பார்வை மாற்றிவிடும்
 வெந்நீரில் விட்டால் கூட
 காதல் மீன் நீந்தும்

maram aeRa aeNiyaithandhdhaal
malaiyil aeRi kodiyaetRum
kuNdoosi kaiyil thandhdhaal
kiNaRae thoaNdi vidum
veRum kallai vairakkallaay
kaadhal paarvai maatRividum
vendhneeril vittaal kooda
kaadhal meen neendhdhum

When given a ladder just to climb the tree,
It would climb the mountain and flaunt it’s flag!
When given a small pin,
It would dig a big well!
The looks of love would change the simple stones to diamonds,
The fish of love would swim across even in boiling water!

கஷ்டம் காதலுக்கு இஸ்டம்
 வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால்
 காதல் எதையும் தாங்கிவிடும்
 முட்டும் கதவுகளை தட்டும்
 சரிக்கி விழும் பாதை எல்லாம்
 வெற்றிபடியாய் மாற்றிடுமே
 அன்னாந்து பார்க்காமல்
 விண்மீனை வீழ்த்திவிடும்
 துணையாரும் இல்லாமல் ஜெயித்திடுமே

kashtam kaadhalukku iStam
vetRi peRa vaeNdum endRaal
kaadhal edhaiyum thaanggividum
muttum kadhavugaLai thattum
sarikki vizhum paadhai ellaam
vetRibadiyaay maatRidumae
annaandhdhu paarkkaamal
viNmeenai veezhthividum
thuNaiyaarum illaamal Jeyithidumae

Hurdles are loved by the love!
To gain success, love would bear anything;
It would knock the closed doors;
It would change even the slippery rocks to stepping stones;
Even without looking up, it would win over the stars;
It would succeed without any support!

இது நெருப்பில் செய்த இரும்பு வளையமே
 இருமனம் விரும்பி துணிந்து நுழையுமே
 பயங்களும் தயக்கமும் விடுமுறை எடுத்திடுமே
 வேரோடு வேர்வை ஊற்றி
 காதல் என்றும் வென்று விடும்
 வெறியோடு ஓடும் போது
 தடையை உடைத்து விடும்
 கடல் நீரை தேக்கும் போது
 உப்பாய் தானே மாறிவிடும்
 கண்ணீரை தேக்கும் காதல்
 முத்தாய் மாற்றிவிடும்

idhu neruppil seydha irumpu vaLaiyamae
irumanam virumpi thuNindhdhu nuzhaiyumae
payangaLum thayakkamum vidumuRai eduthidumae
vaeroadu vaervai ootRi
kaadhal endRum vendRu vidum
veRiyoadu oadum poadhu
thadaiyai udaithu vidum
kadal neerai thaekkum poadhu
uppaay thaanae maaRividum
kaNNeerai thaekkum kaadhal
muthaay maatRividum

This is the iron ring made of burning fire,
Yet two hearts enter inside it wantonly,
For fears and hesitancy would go away on a holiday!
By sweating to water the roots,
Love would succeed always.
When it runs with vigour,
It breaks away all barriers!
When the sea water is stored, only salt remains;
When the tears of love are stored, it would change to pearls!

காதல் கேட்டுக் கொண்டு வருமா
 தோட்டத்துக்குள் பறவை வந்தால்
 வேலி என்ன தடுத்திடுமா
 காதல் காட்டுச் செடி போலே
 கட்டளைகள் போடும் போதும்
 பூக்கள் பூக்க மறுத்திடுமா
 புலி வாழும் குகையுள்ளே கிளிவாழும் வீரத்தை
 மனதோடு தந்திடுமே காதல் தான்

kaadhal kaettuk koNdu varumaa
thoattathukkuL paRavai vandhdhaal
vaeli enna thaduthidumaa
kaadhal kaattu chedi poalae
kattaLaigaL poadum poadhum
pookkaL pookka maRuthidumaa
puli vaazhum kugaiyuLLae kiLivaazhum veerathai
manadhoadu thandhdhidumae kaadhal thaan

Will love come asking permission?
When a bird enters the garden,
Would the fence prevent it?
Love is like the wildflower,
Even if commanded to stop,
Will the flowers stop blooming?
The courage of the parrot,
To live in the cave of the tiger,
Is added to the heart in love by love!

இது போகும் வழியோ வெற்றுப்பாதை
 திரும்பும் வழியோ வெற்றிப்பாதை
 விரும்பிய இதயத்தை அடைந்திடும் பயணம் இது
 கடல் தாண்டும் பறவைக்கெல்லாம்
 வழியில் மரங்கள் கிடையாது
 ஆனாலும் கண்டம் தாண்டும் சிறகுகள் வலிக்காது
 மலையேறும் எறும்பின் கால்கள்
 வெயிலை மிதித்து உடையாது
 மனதோடு காதல் வந்தால் மனிதா தடையேது

idhu poagum vazhiyoa vetRuppaadhai
thirumpum vazhiyoa vetRippaadhai
virumpiya idhayathai adaindhdhidum payaNam idhu
kadal thaaNdum paRavaikkellaam
vazhiyil marangaL kidaiyaadhu
aanaalum kaNdam thaaNdum siRagugaL valikkaadhu
malaiyaeRum eRumpin kaalkaL
veyilai midhithu udaiyaadhu
manadhoadu kaadhal vandhdhaal manidhaa thadaiyaedhu

The path this travels is barren land,
The direction it turns is the road to success!
This is the travel to reach the desired heart!
There are no trees to rest,
For the birds that cross oceans;
Yet they cross over the continents,
Without yielding to pain of wings!
The legs of ant climbing the mountain
Wouldn’t be crumbled by the heat of Sun!
When love comes to heart,
There are no barriers to stop it!

[unakkum-enakkum-aagaayam-ithanai-naal-lyrics-and-translation]

Thanks to Nagarani K Deepa for the suggestion!

people found this article helpful. What about you?

Please let us know what you think of our translation