[Enai nokki paayum thotta] Naan pizhaipeno

Movie: Enai Noki Paayum Thota
Poet : Thamarai
Singer : Sathyaprakash
Music Director : Mr. X

மாமு பொழுதுபோகல பாடம் பிடிக்கல 
கண்ணில் பசுமை காணல காற்று கூட அடிக்கல

maamu pozhudhupoagala paadam pidikkala
kaNNil pasumai kaaNala kaatRu kooda adikkala

Oh Friend, time ain’t passing..
Lessons aren’t to liking..
Couldn’t see any greenery..
Even breeze too doesn’t flow..

ஒரு தாமரை நீரினில் இல்லாமல் இங்கே ஏன் 
இரு மேகலை பாதங்கள் மண்மீது புண்ணாவது ஏன்

oru thaamarai neerinil illaamal inggae aen
iru maegalai paadhangaL maNmeedhu puNNaavadhu aen

Why are they not over water on lotus leaves,
But hurting on earth, these two tender foot?

ஓர் ஓவியம் காகிதம் கொள்ளாமல் இங்கே ஏன் 
அதன் ஆயிரம் ஆயிரம் வண்ணங்கள் பெண்ணாவதேன்

oar oaviyam kaagidham koLLaamal inggae aen
adhan aayiram aayiram vaNNangaL peNNaavadhaen

Why isn’t this art not confined to paper,
But here, with all its thousands of colors as this lass?

நான் பிழைப்பேனோ மூச்சு வாங்குதே
நூறையும் தாண்டி காய்ச்சல் எருதே

naan pizhaippaenoa moochchu vaanggudhae
nooRaiyum thaaNdi kaaychchal erudhae

Will I survive? I’m hyperventilating..
My (love) fever crosses, Even beyond hundred!

ஞாபகம் எல்லாம் பாவை ஆகுதே 
நாடகம் போலெ நாட்கள் போகுதே

nYaabagam ellaam paavai aagudhae
naadagam poale naatkaL poagudhae

All my thoughts, Are filled about dame..
Like a drama, Life scrolls on..

ஆயிரம் பூக்கள் தூவ தோணுதே
தோன்றிடும் போதே பாவம் தீருதே

aayiram pookkaL thoova thoaNudhae
thoandRidum poadhae paavam theerudhae

Feeling like to shower, thousands of flowers..
Just while thinking, my sins are washed away..

காரிகை யாலே காற்றும் மாறுதேய 
வானிலை வெப்பம் தொற்று போகுதெ

kaarigai yaalae kaatRum maaRudhaeya
vaanilai veppam thotRu poagudhe

Bcoz of senorita, temperature is tampered..
Weather forecasts are being defeated..

காலை விழிப்பு வந்ததும் கண்ணில் அவள் முகம் 
என்னை புதிய ஒருவனாய் செய்யும் செய்யும் அறிகுகம்

kaalai vizhippu vandhdhadhum kaNNil avaL mugam
ennai pudhiya oruvanaay seyyum seyyum aRigugam

Just as the sleep slips off, her face is the first sight..
Changing me into a newer version of myself is this introduction..

இதுநாள் வரை நாள் வரை இல்லாத பூந்தோட்டம் 
திடு திப்பென திப்பென எங்கெங்கும் ஏன் வந்தது

idhunaaL varai naaL varai illaadha poondhdhoattam
thidu thippena thippena enggenggum aen vandhdhadhu

None ever till this day was this new orchard,
Which blooms everywhere, why did it come in a jiffy?

உன்னை பார்ப்பது நிச்சயம் என்றன அன்றாடம் 
என்னை சில்லிட வைத்திடும் பூகம்பம் தான் தந்தது

unnai paarppadhu nichchayam endRana andRaadam
ennai sillida vaithidum poogampam thaan thandhdhadhu

That moment of certainty to see you everyday,
It gave me quake that chilled me all through

நான் பிழைப்பேனோ மூச்சு வாங்குதே
நூறையும் தாண்டி காய்ச்சல் எருதே

naan pizhaippaenoa moochchu vaanggudhae
nooRaiyum thaaNdi kaaychchal erudhae

Will I survive? I’m hyperventilating..
My (love) fever crosses even beyond hundred!

ஞாபகம் எல்லாம் பாவை ஆகுதே 
நாடகம் போலெ நாட்கள் போகுதே

nYaabagam ellaam paavai aagudhae
naadagam poale naatkaL poagudhae

All my thoughts are filled about dame..
Like a drama, life scrolls on..

ஏன் உன்னை பார்த்தால் பூர்வ ஞாபகம் 
ஏழெட்டு நூலாய் வந்து போகணும்

aen unnai paarthaal poorva nYaabagam
aezhettu noolaay vandhdhu poagaNum

While seeing you, why previous memories,
Come stumbling to fill seven eight books?

வீட்டுக்கு போனால் அங்கும் உன் முகம் 
வீம்புடன் வெந்தய வீழ்த்தி பார்க்கணும்

veettukku poanaal anggum un mugam
veempudan vendhdhaya veezhthi paarkkaNum

When I go home, even there, your face
Comes stubbornly to weaken me, Why?

வெண்ணிலா தூரத்து பார்வைகள் போதாதே 
அதை என்னிடம் வாயென்று சொன்னாலும் வாராதே

veNNilaa thoorathu paarvaigaL poadhaadhae
adhai ennidam vaayendRu sonnaalum vaaraadhae

Oh sweet moon, distant glares aren’t enough..
Even if I call it near to me, it wouldn’t come any closer..

நான்கைந்து வார்த்தைகள் நா சேர்க்கிறேன் 
வைரக்கல் போல ஒவோன்றும் நான் கோர்க்கிறேன்

naangaindhdhu vaarthaigaL naa saerkkiRaen
vairakkal poala ovoandRum naan koarkkiRaen

I’m putting together four five words..
Like diamond stones, I am stringing them..

ஏதேனும் பேசாமல் தீராதினி 
உறையும் பனி

aedhaenum paesaamal theeraadhini
uRaiyum pani

Without talking anything,
It wouldn’t be enough,
To thaw this frozen snow

[Naan Pizhaippeno lyrics and translation]

people found this article helpful. What about you?

Please let us know what you think of our translation